فیش خلاصه :  اقتصاد مقاومتی                                             دانلود

 فیش خلاصه:  جوان مومن انقلابی                                      دانلود 


 فیش خلاصهفتح الفتوح انقلاب اسلامی ( جوانان )                دانلود


فیش خلاصه
:  جنبش نرم افزاری در علم                             دانلود


فیش خلاصه
:  دانشجو و تشکل در بیانات رهبری                  دانلود


 فیش خلاصهراز ماندگاری انقلاب اسلامی                           دانلود


 فیش خلاصهمقایسه انقلاب با سه انقلاب معاصر                     دانلود
(فرانسه ،شوروی ، الجزایر)

 فیش خلاصه:  رژیم پهلوی در بیانات رهبری         دانلود

فیش خلاصه:   مفاسد خاندان پهلوی                    دانلود1    دانلود2

-
فیش خلاصه:  تحلیل کلان انقلاب اسلامی             دانلود

-خاطرات رهبر انقلاب از امام خمینی ( کتاب مدح خورشید)   دانلود

ـ فیش خلاصه   جهاد فرهنگی                                         دانلود      

ـ فیش خلاصه  : اصول هفتگانه ی امام در بیانات رهبری        دانلود

ـ فیش خلاصه  : اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل 1                   دانلود

ـ فیش خلاصه  : اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل 2                    دانلود
ـ متن کتاب جهاد اکبر امام خمینی         دانلود
  
ـ بیانات رهبری  به زبان عربی برای مسلمانان جهان ( خلاصه )    

دوسخنرانی و دو صحبت از رهبری                                            دانلود

اندلس ،عبرتی بزرگ و سیاست امروز                                     دانلود 

برشکسته شدن آسیا شرقی با وجود اعتماد به سرمایه داران       دانلود

چهار نمونه از تاریخ از رهبری                            دانلود 

نابودی فرهنگ و غارت ثروت ها                        دانلود

مدیریت حضرت علی علیه السلام در بیانات رهبر معظم انقلاب:     دانلود

مدیریت پیامبر اکرم در بیانات رهبر معظم انقلاب:       دانلود

 -سخنرانی پایه ی کتاب دغدغه های فرهنگی            دانلود 

-ارزش جوان و جوانی در نگاه رهبری                          دانلود


 معرفی کتاب های جامع سخنان رهبری در موضوعات مختلف :


جزوه ی مدیریت از دیدگاه مقام معظم رهبری                             دانلود 

کتاب " دغدغه های فرهنگی " : مسائل کلان فرهنگی             دانلود    


-
کتاب " من و کتاب " (درباره اهمیت مطالعه )    دانلود 


کتاب های  نکته های ناب ( صحبت های رهبری درباره ی کار در دانشگاه)    دانلود


توضیح المسایل شرعی آیت الله خامنه ای " کتاب احکام شرعی "  

کتاب  اول          کتابی دیگر