کلیپ های خطای خواص در ماجرای عاشورا 

 دانلود کلیپ شماره 1 : پیام عاشورا

 دانلود کلیپ شماره 2 علمای لعنتی      👉 ویژه

 دانلود کلیپ شماره 3 : امتحان الهی  

 دانلود کلیپ شماره 4:  اگر استقامت بکنیم،اگر استقامت نکنیم

 دانلود کلیپ شماره 5 :سازشکاران تحمیل گر 

 دانلود کلیپ شماره 6 : لشکر زنان

 دانلود کلیپ شماره 7  شروع قیام توابین          👉  ویژه    با بیانات رهبر انقلاب

 دانلود کلیپ شماره 8 :   چه شد که حسین تنها ماند؟     👉  ویژه    با بیانات رهبر انقلاب

دانلود کلیپ شماره 9 : گندم ری

دانلود کلیپ شماره 10   :  راز پیروزی امام حسین علیه السلام   👉  ویژه    با بیانات رهبر انقلاب