تلاش مورد نیاز انقلاب اسلامی   pdf        متن 


کلیپ برنامه یک روز رهبر انقلاب           دانلود