این ناامیدی از همه گناهان بدتره! توبه رمز موفقیت اسلامی            متن              نسخه‌ی موبایل


      صوت مناجات :  شاه من ماه من بگذر از گناه من                     دانلود


توبه یعنی هر وقت شکست خوردی بازگرد و دلایل شکست رو اصلاح کن و دوباره با قدرت بازگردد، دوباره اگر شکست خوردی هم دوباره دلایل شکست رو ببین و دوباره با قدرت بازگرد و تا بی نهایت بار ناامید نشو چرا که خدا از ناامیدی منع کرده است.