سایت مضمار یکی از سایت های خوب در زمینه ی کار تشکیلاتی می باشد . 
برخی از جزوات این پایگاه را در زیر می بینید. 

آدرس سایت مضمار      ورود

دین تشکلاتی در بیان حضرت امام خمینی و رهبر انقلاب و شهید بهشتی       دانلود

دین-تشکیلاتی    در اندیشه های   امام موسی صدر       دانلود 

جزوه ای تشکیلاتی از حزب جمهوری اسلامی/ سخنرانی مقام معظم رهبری      دانلود