🔍ـ پیشنهادات به ائمه جمعه و مراکز فرهنگی 1    دانلود 


🔍ـ ایجاد نفوذ مردمی برای اجرای طرح های فرهنگی      ورود


🔍ـ راه حل در مورد بچه های بسیار درس خوان و انجام کار فرهنگی   دانلود


🔍ـ بهترین راه حل برای پویا و فعال کردن مساجد؛ میز گفتمان سازی و ساختن گفتمان ساز  دانلود


🔍ـ سطح معرفت خود را روزنامه و سایت و شبکه های اجتماعی قرار ندهید    دانلود


🔍ـ خیلی از ما بچه های مذهبی در مسایل فرهنگی تقوای فردی ، دینی و سیاسی را رعایت نمی‌کنیم  دانلود


🔍ـ تعریف درست از اسلام ، حرکت راهبردی در اسلام    دانلود


🔍ـ لزوم ساخت نیروی سخنران    دانلود


🔍ـ به نظر شما مشکل اصلی فضای فرهنگی در دانشگاه‌ها چیست؟      دانلود


🔍ـ نبود نگاه حق جوئی در فضایی که مبلّغ خوب کم داریم               دانلود


🔍ـ نحوه ی گوش دادن به سخنرانی ؛ عبادت تفکـری                      دانلود


🔍ـ نگاه دیگه فایده ندارد ، هر کاری هم کنیم مشکلات حل نمی شود  دانلود


🔍ـ متأسفانه دیده می شود ولایت پذیری ما در حرف است و اصلاً به عمل نمی آید  دانلود