پویش مطالعاتی روشنا حرکت فرهنگی است که هر از چندگاهی یک یا دو کتاب خوب از آثار ارزشمند انقلاب اسلامی را انتخاب می کند و با پخش ارزان و گسترده ی آن کتاب در مراکز فرهنگی شهرستان ها  به قید قرعه به خریداران این کتب جوایزی اهداء می کند

انصافاً هم کتاب های خوبی را ترویج می کنند

همه ی شما را به سایت این پویش مطالعاتی دعوت می کنیم تا از عناوین کتب آخرین پویش مطالعاتی  مطلع شوید

 حداقل در شناسایی کتب متنوع ، جذاب و تراز انقلاب اسلامی ، سایت مفیدی می باشد.

سایت پویش مطالعاتی روشنا 👇

http://rushana.ir/