یکی از سخنرانی های بسیار رهبری در سال 96 سخنرانی در دیدار طلاب در شهریور 96 می باشد.

حتماً توصیه می کنیم صوت این دیدار را گوش دهید.

ورود به صفحه سایت رهبر انقلاب  / دیدار طلاب تهران شهریور 96