وقتی امام زمان علیه السلام ظهور کنند اینگونه نیست که در همه ی موارد معجزه کنند و بخواهند همه مشکلات را با معجزه حل کنند چرا که در اینصورت معاندان دین خواهند گفت : معلوم است خود دین جواب نمی داد که امام در همه ی موارد متوسل به معجزه شد

 

امام زمان علیه السلام دین را اجرا می کنند و موانع آن را برطرف می کنند و به کسی اجازه سلطه و ابراز ظلم اجتماعی نمیدهند

خود اجرای دین مشکلات را حل می کند.

 پس اگر امروز مشکلی در جامعه است که ما می توانیم آن را حل کنیم ولی این مشکل را حل نکنیم و تنبلی کنیم اینگونه نیست امام بیاید بجای تنبلی ما معجزه کند. 

❌ما نباید مثل یاران حضرت موسی علیه السلام گوشه ای بنشینیم و بگوئیم شما و خدایت بروید مشکلات را حل کنید.