انتظار حقیقی زمانی رخ می دهد که من و شما برای اصلاح جامعه از همه ی وسایل استفاده کنیم و درصدد حل مشکلات جامعه بر بیاییم و اتفاقا مشکلاتی را هم حل کنیم ولی ...

 

می بینیم برخی مشکلات هست که نیاز به حضور ولی الهی است تا تاریکی فرهنگی که مستکبرین با انواع روش های دروغ مآبه ایجاد کردند باید با قاطعیت و معجزه الهی حل شود ..


کسی که کار فرهنگی می کند متوجه می شود به دلیل اینکه در کار فرهنگی اجبار نیست نیاز به دست اعجاز الهی است که امام بیاید و دست بر عقول مردم بکشد و سطح فکری مردم را بالا ببرد...


⛔️ البته امام همیشه متوسل به معجزه نمی شود .... ( نکته بعدی در مورد انتظار را در یادداشت آقا بیا 2 بخوانید. )