کتاب " انقلاب اسلامی و ریشه های آن " نوشته ی آیت ا.. مصباح یزدی ، کتاب بسیار خوبی برای آسیب شناسی انقلاب اسلامی و چرایی تشکیل و چگونگی ماهیت انقلاب اسلامی است .

کتاب بسیار خوبی است خواندن آن را به همه ی شما دوستان توصیه می کنم.