انتشارات شهید ابراهیم هادی در زمینه خاطرات شهدا ، کتاب های بسیار خوبی نشر داده است به همه ی دوستان می کنم کتاب های این انتشارات را بخوانید . 

من خصوصا دو کتاب "  سلام بر ابراهیم "  و " پسرک فلافل فروش "  رو به همه ی شما سفارش می کنم .