کتاب "  سلام بر ابراهیم "  خیلی کتاب خوبی بود و خیلی خاطرات جالبی داشت که هر کسی میتونه از اون خیلی درس ها راجع به نحوه ی برخورد با مردم رو یاد بگیره .