مردم ما امروز به مسئولینی نیاز دارند که با حضور در بین مردم حرف دل مردم را بشنوند ؛نه اینکه خودشان را در پشت اتاق های بسته اسیر کرده باشند.  

نوجوانان و جوانان ما به فعالین فرهنگی ای نیاز دارند که با داشتن آرام خاطر ، مظهر آرام بخشی جامعه اند.

اگر من به عنوان فعال فرهنگی مدام پشت سر دیگران غیبت و بدگوئی کنیم چه می شود؟

اصولاً غیبت و بدگوئی موجب متشنّج شدن فضا می شود ، حالا نوجوان و جوانانی امروز که نیاز به آرامش روانی دارند را شما با غیبت و بدگوئی کردن به وادی استرس و جنگ و دعوا و نزاع های بیفایده می برید.

مواظب باشید که مردم امروز به مسئولینی نیاز دارند که اگر صد حرف بد هم به او بگویند او با صد جواب خوب و حسنه جواب می دهد و با سعه‌ی صدر گذشت می کند و طبق فرمودهی  امام علی علیه السلام " خطای مردم را می پوشاند.

امام علی علیه السلام می فرمایند:  " از خطای مردم درگذر عهدنامه ی امام علی علیه السلام به محمد ابن ابی بکر فرماندار مصر. "