دعای امام صادق علیه السلام در روز اربعین :

 

لبیک یا داعی ا.. ( 7مرتبه) ، تسبیح ( سبحان ا.. ) 7 مرتبه تحمید ( الحمد لله  7 مرتبه ) تهلیل 7 مرتبه  ( لا اله الّا ا... ) ، تکبیر 7مرتبه ( الله اکبر ) ، إن لم یجبک بدنی عند استغاثک فقد آجاب بقلبی و سمعی و بصری و رأیی و هوای علی التسلیم .