یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ما لَکُمْ إِذا قیلَ لَکُمُ انْفِرُوا فی‏ سَبیلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَی الْأَرْضِ أَ رَضیتُمْ بِالْحَیاةِ الدُّنْیا مِنَ الْآخِرَةِ فَما مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا فِی الْآخِرَةِ إِلاَّ قَلیلٌ38

پیام قرآنی :

ای کسانی که ایمان آوردید شما را چه شده است وقتی به شما می گویند برای جهاد در راه خدا خارج شوید چنان کندی می کنید که انگار مثل سنگ بر زمین چسبیده اید و این سنگینی شما بر دیگران هم اثر گذاشته است ؛ نکند شما به زندگی دنیوی راضی و جذب شدید؟!

نکند شما دنیا را بر آخرت ترجیح می دهید در حالی که متاع و خوشی دنیا در برابر آخرت جز اندکی نیست و دوامی ندارد.

( لذا اول آیه می آید می فرماید سبک زندگی شما دنیوی شده و بیان می دارد این نوع سبک زندگی بر اثر انحراف اندیشه ی شما است : ابتدا می فرماید نکند زندگی دنیوی را ترجیح می دهید در صورتی باید از نظر اندیشه ای بدانید زندگی دنیا دوام ندارد )