یک فعال فرهنگی خوب :

0ـ در همه ی مراحل تقوا ، عبادت ، عبودیت و عرفان الهی را رعایت کند. در زمینه هدف خلقت و عرفان مطالعاتی را انجام دهید. 

0.5- گوش دادن منظم به بیانات رهبر انقلاب و دانستن دلیل و چرایی هر یک از موضوعاتی که رهبری در بیاناتشان تبیین می کنند.

1ـ مطالعه مطلبی در زمینه " چرا باید کار فرهنگی کرد ؟ "

2ـ مطالعه مطلبی در زمینه ی " اخلاق کار فرهنگی و اخلاق شهدا "

3ـ 1ـ انجام کارهای عملی برای کسب تجربه و شروع به خواندن سیر مطالعاتی و افزایش دادن شناخت سیاسی خوندن .

3-2- کم کم روشنگری سیاسی را در حد محدود و با احتیاط و حرف مستند شروع کند.  

ـ سیر مطالعاتی پیشنهادی در وبلاگ khatfarhangi.blog.ir  

4ـ در حین کار عملی شاگرد برای انجام این کارهای عملی پرورش دهد و تجربیات خود را کم کم انتقال دهد و آثار شهید مطهری را بخواند.

4-2- ضمن  مطالعه بیشتر کتاب ها ، شروع به ساخت نیروی فکری کند و یک پایگاه داده در فضای مجازی ایجاد کند.

4-3- شروع به ایجاد جزوه و مطالب منظم و دسته بندی شده کند. کتاب های خوب را به دیگران معرفی کند. 

4-4- فیلم کارگاه روابط عمومی را در aparat.com/khatfarhangi  ببینید.

5- مدام سعی کنید با کسب تجربه و کار عملی سطح رفتاری خود را حرفه ای کنید.

5-1- سعی کنید روانشناسی رفتار خود و شناختن شخصیت های گوناگون را افزایش دهید.

6- سطح کنید گسترده ای از مخاطبین عام و خاص را پوشش دهید و کار برای فضای عمومی را نیز یاد بگیرید.مثلا رمان‌های خوب برای جوانان شناسایی و آنها را معرفی کند. 

» طوری شوید که رهبری خیالش راحت باشد که در فلان منطقه فعال فرهنگی چون شما را دارد که میتوانید معارف انقلابی را به دست مردم آن منظقه برسانیدو خیال رهبری از باب آن منطقه راحت باشد.