اهمیت تدبر و تفکر - اهمیت گوش دادن خوب و گوش دادن به مطالب خوب

وَ قالُوا لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما کُنَّا فِی أَصْحابِ السَّعِیرِ «10» فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِیرِ (11) سوره ی ملک

و گویند:اگر ما (حق را) مى‌شنیدیم یا تعقل مى‌کردیم، در زمره اهل آتش نبودیم. پس به گناه خود اعتراف نمایند، پس لعنت بر اهل آتش باد.