امام خمینی : 

شما اگر بخواهید انقلاب اسلامى، انقلاب فرهنگى در ایران پیاده کنید باید این انقلاب اول از باطن خودتان باشد. ج 12 ص 366

 

هر اصلاحی‌ نقطه‌ اولش‌ خود انسان‌ است‌. چنانچه‌ خود انسان‌ تربیت‌ نشود نمی‌تواند دیگران‌ را تربیت‌ کند. و شما دیدید که‌ در این طول‌ سلطنت‌ها... چون‌ کارها دست‌ اشخاصی‌ بود که‌ تربیت‌ اسلامی‌ نداشتند و خودشان‌ درست‌ نشده‌ بودند، برای‌ خاطر همین‌ نقیصه‌ بزرگ‌، کشور ما را کشاندند به‌ آنجایی‌ که‌ ملاحظه‌ می‌کنید و ملت‌ ما را هم کشاندند به‌ آنجایی‌ که‌ سال‌ها باید طول‌ بکشد تا اینکه‌ انشاءالله، اصلاح‌ بشود.

صحیفه امام ج 15: 491