سخنرانی در جمع پاسداران و نظامیان (ضرورت ایجاد تحول روحی)

حفظ تحول روحی معجزه آسای ملت‏

     برادران باید متوجه باشند که هر صفت کمالی که در دنیا بخواهد باشد، هر شخص باید‏ ‏از خودش شروع کند. شما اگر بخواهید انقلاب اسلامی، انقلاب فرهنگی در ایران پیاده‏ ‏کنید باید این انقلاب اول از باطن خودتان باشد؛ روح شما منقلب بشود. و بحمدالله تعالی‏ ‏در این نهضت و در این انقلابی که واقع شد، روح ملت ما و خصوصاً جوانها و پاسداران و‏ ‏سربازان، انقلاب پیدا کرد؛ انقلاب معجزه آسا. آنکه، آن روحی که با سالها مجاهدت‏ ‏نمی شد متحولش کرد به یک روح انسانی، فداکار برای انسان و اسلام، کانّه در یک شب‏ ‏واقع شد. جوانان ما را که در طول تاریخ و خصوصاً در این اواخر کشانده بودند به مراکز‏ ‏فساد، و نقشه این بود که جوانها به مراکز فساد کشیده بشوند تا میدان خالی بشود برای‏ ‏چپاولگران، در این انقلاب به طور معجزه آسا از مراکز فساد کشیده شدند به میدان‏ ‏مبارزه. آنهایی که فکر نمی کردند الاّ برای عیاشی و امثال ذلک، یکدفعه متحول شدند به‏ ‏یک انسانهایی که پشت کردند به آن رژیم، و به آن پیوندهایی که رژیم در این عالَم در‏ ‏ایران درست کرده بود، به آنها پشت کردند و روی به قرآن کریم آوردند، و به اسلام.‏ ‏مبارک باد بر شما این روز و مبارک باد بر شما این تحول. لکن از حالا به بعد هم ما احتیاج‏ ‏داریم که این تحول روحی محفوظ بماند؛ احتیاج داریم همۀ ما احتیاج دارد اسلام.‏ ‏احتیاج دارد تعالیم عالیۀ اسلام، به اینکه این تحول روحی که در اول انقلاب حاصل شد و‏ ‏معجزه آسا بود، این را حفظ کنید. در فکر پیشرفت باشید. در فکر این باشید که به جلو‏ ‏بروید، برنگردید به عقب. اگر انحطاط اخلاقی یا فکری یا عملی حاصل بشود، این‏ ‏برگشت به عقب است و ارتجاع. و اگر پیش بروید و با همان خُلقی که در مبارزه برای شما‏ ‏پیدا شد، و همان تحولی که در اول انقلاب برای شما پیدا شد، و با همان تحول، بساط ظلم‏

‏را به هم پیچیدید، ان شاءالله رو به قرآن می روید و رو به اسلام و رو به خدا.‏

صحیفه امام جلد 12

صفحه 366

زمان: ۷ خرداد ۱۳۵۹ / ۱۳ رجب ۱۴۰۰ 
مکان: تهران، حسینیه جماران
موضوع: ضرورت ایجاد تحول روحی و حفظ آن
مناسبت: ولادت حضرت علی (ع)
حضار: پرسنل سپاه پاسداران و سایر قوای انتظامی