در مدیریت باید بتوانی سطح دینی ، تربیتی و فکری مردم را باید بالا ببری و از زور هم استفاده نکنی یعنی خود مردم با اختیار بیایند و رشد کنند.
تا چند سال مدیریت نکنی و تا چند سال کار تربیتی و کار فرهنگی بدون زور و اجبار انجام ندهی  ...
تا چند سال خون دل نخوری نمی توانی خیلی شرایط سختی که مقام معظم رهبری در آن قرار دارد را متوجه شوی ...
تا چند سال مدیریت که یاد کردیم را انجام ندادی زود قضاوت نکن و نگو مقام معظم رهبری نمی تواند مدیریت کند...

من دوستی داشتم که مدام به رهبری ، آیت ا.. خامنه ای ایراد وارد می کرد و می گفت : ایشان نمی تواند .

بعدا خودش در یک دانشگاه مسئول فرهنگی شد؛ جند بار به من زنگ زد و می گفت خیلی سخته ، خیلی نمیذارن کار کنیم ، بچه ها به حرفم گوش نمیدن ...

حالا این رفیق ما مسئول 20 جوان هم نبود در صورتی که رهبری باید 80 میلیون مردم با سلایق مختلف را راضی نگه دارد و سعی کند آنها را رشد دهد.