توصیه‌ رهبر انقلاب به هیئات مذهبی

#سردار_حسین_نجات:

رهبر انقلاب یک‌بار خودشان به من فرمودند که در این جلساتی[عزاداری] که دارید، بعضی از کتاب‌‌های خوب را بیاورید و از روی آنها برای حاضران بخوانید. حالا ممکن است این کتاب‌‌ها خاطرات رزمندگان باشد یا غیره. این باعث می‌‌شود که افراد به کتاب خواندن عادت کنند. چون مردم عموماً عادت ندارند به کتاب خواندن.

ما هم با توجه به همین مسأله در جلسات خودمان، بعضاً این کار را انجام دادیم.