روش مواجهه با بیانات رهبری و استفاده از آن در نظر دادن 


نسخه ی موبایل       لینک دانلود از سایت رهبر انقلاب   ورود