در گذشته باید افراد پیش ائمه می رفتند و دین خود را بر معصوم عرضه می کردند و امام معصوم ایرادات اعتقادی افراد را اصلاح می کردند .

امروز متأسفانه این سنت وجود ندارد و ما در خیلی مسائل یا مشکل اعتقادی داریم یا دینمان در سطح پایینی قرار دارد.

در آیه ای از قرآن داریم :

" یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا آمِنُوا " آیه ی 136 سوره ی نساء

این یک هشدار است یعنی ای کسانی که ایمان سطحی و ظاهری دارید به عمق ایمان بیایید.

هشدار عرفانی :

بزرگان در عالم بیداری میدیدند که طبق آیه ی " یسبّح له ما فی السموت و الارض "  درخت و دیوار و ... دارند ذکر الهی را می گویند ؛ چرا من و شما بعد از این همه عبادات این آیه را در خلقت مشاهده نمی کنیم ؟! نکند ایمان ما نیز سطحی است؟! نکند ما خود را با افراد که ایمان ضعیف دارند مقایسه کنیم و خیال کنیم ایمان عمیق داریم !

 در صورتی که باید خود را با بزرگان تقوا مقایسه کنیم .

  مومنین، ایمانتان را تفصیلى کنید

در این آیه شریفه مؤمنین را با اینکه ایمان آورده‏اند دستور می‏دهد برای بار دوم ایمان بیاورند پس معلوم می‏شود که مراد از ایمان اول ایمان بطور اجمال و سر بسته و در بسته است و مراد از ایمان دوم، ایمان به تفاصیل و جزئیات است و مؤمنین باید ایمان سربسته و اجمالی خود را بر تک تک این جزئیات بگسترند، برای اینکه این جزئیات معارفی هستند که به یکدیگر مرتبط و وابسته‏اند و هر یک مستلزم بقیه است.

گوینده : علامه طباطبایی

منبع : ترجمه المیزان ج : 5، ص : 182 و 183