ـ بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش    11 بهمن 96


 ـ بیانات در دیدار نوجوانان و جوانان شرکت‌کننده در کاروان‌های راهیان نور ۱۳۹۶/۱۲/۱۹