مناظره علامه امینی با علمای وهابی :

ـ آیا این حدیث " من مات و لم یعرف امامه زمانه مات میته جاهلیه " درست است ؟

ـ بله

ـ پس آیا فاطمه که به خلافت خلیفه ی اول اعتقاد نداشت به مرگ جاهلی مرده است ؟

ـ خیر زیرا او " سید نساء العالمین " است و مصداق آیه‌ی " یریدا.. لیذهب الرجس الاهل البیت و یطهرکم تطهیرا " است .