معرفی مستند        

1- آقای نخست وزیر 

2- قائم مقام 

3- میراث آلبرتا 1-3

4- مستند شب نامه با موضوع نفوذ

5- پریزیدنت آکتور سینما

6-