جزوه هدف خلقت                        متن         نسخه ی موبایل     

  جزوه آیا مومن سیاسی است ؟         متن           نسخه ی موبایل          

جزوه جوان مومن انقلابی                                                                                     متن             نسخه‌ی موبایل

  کلیپ روابط عمومی قوی                                        دانلود 

   کلیپ کارگاه اهداف انقلاب اسلامی                          دانلود 

   هدف خلقت و هدف انقلاب اسلامی ( فیلم کارگاه )             ورود 

   آیا مومن باید سیاسی باشد ؟    فیلم کارگاه                                 ورود 

   جوان مومن انقلابی و تحلیل کلان انقلاب اسلامی   فیلم کارگاه       دانلود