جزوه چکیده اندیشه های بنیادین اسلامی آیت الله مصباح یزدی    

                              متن             PDF