سخنرانی های خوب رهبر انقلاب سال 98 

*- سخنرانی حرم رضوی ابتدای سال 98      ورود

*- سخنرانی دیدار رهبری با طلاب کشور    ورود


*- سخنرانی مهم رهبری در دیدار مسئولین نظام   ورود 


*- سخنرانی رهبری در دیدار دانشجویان    ورود    پی دی اف   خبر تصویری از این دیدار 

*- سخنرانی مهم دیدار اساتید دانشگاه ها     ورود