کشف معدن طلایی که همه مشکلات را حل می کند

کسى که نداند طلا چیست یا نقره چیست، اگر در این معدن به طلا هم برخورد کند، چون نمی شناسد، از آن صرفنظر خواهد کرد. باید بدانید طلا یعنى چه و چه ارزشى دارد، بعد بروید استخراج کنید.

........................................

چرا ما انسان که پرارزش ترین طلا است را رها کردیم و به دنبال طلای بی ارزش مادی رفتیم. اگر ما فهمیدم که واقعا ارزش نوجوانان و جوانان این کشور از طلا بیشتر است اینقدر روی صف طلای مادی صف نمی کشیم بلکه برای کشف استعداد این فرزندان عزیز کشورمان صف خواهیم کشید. اگر میدانستیم که ارزش فرزندان - نوجوانان و جوانان - این کشور چقدر زیاد است یک  لحظه در تربیت درست آنها شک نمیکردیم. من به نوجوانانی که در کلاس ما شرکت می کردیم میگفتم همانطور که اگر مردم عادی به طلا توجه میکنند و کسی تعجب نمیکند  ما باید هزاران برابر نسبت به توجه مردم به طلای مادی به شما که پیامبر فرمود معدن طلا هستید توجه کنیم. شما معدن طلا هستید نه یک سکه طلای بی ارزش ! معدن طلا !   این توجه ما به شما از یک عقلانیت و از اصول تربیت اسلامی بر می خیزد.