پخش کتاب در بین نوجوانان 

کتاب میتواند ذهن یک نوجوانان را از حالت احساسی تبدیل به یک ذهن دارای قدرت منطق و تصمیم گیری در شرایط سخت تبدیل کند. توصیه میکنیم حتما با یک رصد خوب حتما در زمینه ترویج مطالعه در بین نوجوانان تلاش کنید. 

حتی شما میتوانید به نوجوانان توصیه کنید که هر سه نفر یا چهار نفر از خودشان کتابها را بخوانند و به صورت تئاتر برای دیگران اجرا کنند. 

...............................................................
* کتابهای پیشنهادی من - کتابهای خوش خوان
* کتاب سلام بر ابراهیم 
* کتاب شهید عباس دانشگر 
* گردان قاطرچی ها 
* اکبر کاراته 

* کتاب تاریخ مستطاب آمریکا 

* کتاب حکایت زمستان  کتاب 

*قصه های خوب برای بچه های خوب

....................................

چند معرفی کتاب و جزوه دیگر : 

 

جزوه جوان مومن انقلابی                  دانلود       

جزوه خاطرات شهید عباس دانشگر   دانلود 

جزوه اهمیت و وجوب مطالعه            دانلود 

کتاب قرار بی قرار شهید مصطفی صدرزاده  دانلود 

 فرماندهی شهدا                                                 ورود

رمز موفقیت نوشته آیت ا.. سبحانی                    ورود

توصیه های یک دوست - دکتر رضا ملکی-   ورود      

خودسازی در کار فرهنگی                                   ورود

کار فرهنگی با جوانان شهید محمد حسین محمد خانی  ورود

رمز موفقیت                                   ورود

اهمیت و وجوب مطالعه                     ورود

..................................................................................

کتابهایی خوب ویژه نوجوانان 👇

کتاب شهید ابراهیم هادی 

کتاب شهید محسن حججی 

کتاب گردان قاطرچی ها 

کتاب شاهرخ حر انقلاب اسلامی

کتاب حاج قاسم

کتاب حکایت زمستان 

کتاب خاکهای نرم کوشک