کتاب آموزش عقاید علامه مصباح

 

اگر میخواهید در زمینه اصول عقاید، از خداشناسی ، معادشناسی ، نبوت یک سری استدلال متقن رو ببینید، حتما کتاب آموزش عقاید علامه مصباح یزدی را بخوانید.

 

صوت تدریس آموزش عقاید علامه مصباح یزدی              ورود

 

⭕️ پی دی اف کتاب در اینترنت موجود است.