"تمشک تیغ دار"، داستان آلیوخین و برادر اوست که به میوه ی تمشک بسیار علاقه‌مند است و در تمام سال هایی که کارمند اداره ی مالیات بوده، آرزو داشته صاحب ملکی بشود تا بتواند از باغچه اش محصول بخورد. بعد از سال‌ها دو برادر یکدیگر را ملاقات می کنند...