*- آموزش احکام بر فتوای رهبر انقلاب   جلد اول : عبادات     جلد دوم : معاملات

*- آموزش احکام استاد فلاح زاده   دانلود