*- اقتصاد اسلامی وجود دارد ؟ دکتر عادل پیغامی     دانلود از آپارات    دانلود از روشنگری

 

این روزها پس از مصاحبه آیت الله علوی طباطبایی بروجردی، نوه آیت الله بروجردی درباره ی اینکه اقتصادی اسلامی نداریم، صحبت های مختلف و نقد های گسترده ای در سطح جامعه شکل گرفته است.