*- دانشجوی تراز انقلابی در کلام حضرت آیت ا.. خامنه ای      پی دی اف