کار فرهنگی
اگر چنانچه ما کارهای اقتصادی را انجام بدهیم، اما در زمینه‌ی کار فرهنگی عقب بمانیم، بدانید کشور لطمه خواهد دید.۱۳۹۰/۰۶/۰۶

بیانات در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت
کار فرهنگی
جمله‌های برگزیده