جوان مومن متعبد انقلابی

۲۷ مطلب با موضوع «فیش های مهم سایت رهبر انقلاب ، خبر دیدار رهبری» ثبت شده است

 • شنبه, ۶ دی ۹۹
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

دانشجوی تراز انقلابی در کلام رهبر انقلاب

 • دوشنبه, ۱۴ مرداد ۹۸
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

فاصله بین امامت و امّت در جامعه‌ی ما

 • جمعه, ۱۱ مرداد ۹۸
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۱ نظر
نمایش متن

معرفی مجوعه کتاب های نکته های ناب توصیه های رهبر انقلاب به دانشجو و دانشگاه

 • پنجشنبه, ۲ خرداد ۹۸
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

بخش جامع سخنرانی های مهم رهبری در سال های گذشته بیانات مهم سالهای مختلف همه کلیه

 • چهارشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۹۸
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

سخنرانی های خوب رهبر انقلاب سال 98 بیانات مهم رهبری سخنان

 • يكشنبه, ۲۶ اسفند ۹۷
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

چرا مطالعه 12 اهمیت مطالعه رهبر انقلاب

 • شنبه, ۲۰ بهمن ۹۷
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

چرا مطالعه 11 رهبر انقلاب بسیج صرفا یک حرکت احساسی نیست

 • شنبه, ۱۳ بهمن ۹۷
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

آسیب شناسی انقلاب اسلامی

 • سه شنبه, ۲۰ آذر ۹۷
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

هدف خلقت و هدف انقلاب اسلامی

 • چهارشنبه, ۲۳ آبان ۹۷
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

جزوه خود سازی در کار فرهنگی گمشده اصلی فعالیت های فرهنگی خودسازی

 • شنبه, ۲۵ فروردين ۹۷
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

چالش ذهنی مردم و هشدار رهبری

 • شنبه, ۲۵ فروردين ۹۷
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

عدالت و لوازم آن در بیان رهبرانقلاب

 • شنبه, ۲۵ فروردين ۹۷
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

بیانات مهم رهبرانقلاب در سال 96 سخنرانی های مهم بیان

 • شنبه, ۲۵ فروردين ۹۷
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

کار فرهنگی حقیقی 7 بیانات رهبری

 • جمعه, ۱۰ فروردين ۹۷
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

روش تحلیل سیاسی 1 خود مردم با اختیار بیایند و رشد کنند

 • جمعه, ۱۰ فروردين ۹۷
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

تأکید بر درس خواندن طلاب در بیانات رهبر انقلاب

 • چهارشنبه, ۲۲ آذر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

تدبر قرآنی 1 : آیات 19-20 سوره توبه

 • سه شنبه, ۲۸ شهریور ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

جوان مومن انقلابی 2 حرکت خودجوش فرهنگی جوانان

 • يكشنبه, ۲۶ شهریور ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

سخنرانی رهبری ویژه ، پیشنهادی

 • شنبه, ۷ مرداد ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

سایت پرسمان، پرسش شبهات اعتقادی ، سیاسی و ..

 • پنجشنبه, ۲۹ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۵ نظر
نمایش متن

بخش اصلی جزوه خلاصه کتاب طرح کلی اندیشه ی اسلامی در قرآن

 • جمعه, ۲۳ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

18 هجده سخنرانی مهم از رهبری از سال 70تا93 بیانات سخنان

 • پنجشنبه, ۲۲ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

3 بیان مهم رهبر انقلاب در سال 94 بیانات سخنان سخنرانی های

 • چهارشنبه, ۲۱ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

6 بیان مهم رهبر انقلاب در سال 95 سخنان سخنرانی های بیانات

 • سه شنبه, ۲۰ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

خط امام جزوه خلاصه بیانات رهبری

 • پنجشنبه, ۱۵ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

تحلیل کلان انقلاب اسلامی در نگاه رهبر انقلاب

 • دوشنبه, ۱۶ اسفند ۹۵
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

خلاصه 5 فیش مهم سایت رهبر انقلاب برای دانشجویان خلاصه ای از بیانات رهبری