جزوه هدف خلقت                      ورود  

  جزوه آیا مومن سیاسی است ؟     ورود                                

جزوه جوان مومن انقلابی            ورود                                                                                       


  کلیپ روابط عمومی قوی                                                            دانلود 

   کلیپ کارگاه اهداف انقلاب اسلامی                                              دانلود 

   هدف خلقت و هدف انقلاب اسلامی ( فیلم کارگاه )                        ورود 

   آیا مومن باید سیاسی باشد ؟    فیلم کارگاه                                  ورود 

   جوان مومن انقلابی و تحلیل کلان انقلاب اسلامی   فیلم کارگاه        دانلود