1ـ تاریخ حکومت پیامبر اکرم ( فروغ ابدیت )                  دانلود 


خلاصه تر از زندگی پیامبر ( فرازهایی از تاریخ اسلام )        دانلود


2ـ تاریخ حکومت حضرت علی علیه السلام ( فروغ ولایت )   دانلود


3ـ انسان 250 ساله      دانلود


4ـ سخنرانی صوت استاد پناهیان با موضوع هیجان سیاسی و آرامش انقلابی   دانلود 


5ـ ریزش خواص در حکومت حضرت علی علیه السلام   دانلود 

 

6ـ آزادی بیش از حد در حکومت ولی خدا   دانلود