کتاب های 6 تایی سلسله ی دروس مبانی اندیشه ی اسلامی : 

طرح ولایت کتاب 1   معرفت شناسی                       دانلود 

طرح ولایت کتاب 2  خدا شناسی فلسفی                 دانلود 

طرح ولایت کتاب 3 انسان ، راه ، راهنما شناسی        دانلود 

طرح ولایت کتاب 4 فلسفه ی اخلاق                     دانلود 

طرح ولایت کتاب 5 فلسفه ی حقوق                       دانلود 

طرح ولایت کتاب 6 فلسفه ی سیاسی اسلام             دانلود 

خلاصه کتب شهید مطهری انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام      دانلود


 نحوه ی پاسخ گویی به شبهات معروف              دانلود             

 اثبات ولایت فقیه ( فیلم کارگاه  )                    دانلود

طرح کلی اندیشه ی اسلامی در قرآن                دانلود