کتاب" سه گونه اسلام " کتاب  بسیار خوبی  برای نشان دادن ابعاد مبارزاتی اسلام می باشد .همچنین هر کس با خواندن این کتاب متوجه می شود که آیاویژگی  یک مومن کارآمد و عمیق را دارد یا خیر ؟ 

 توصیه می کنیم حتما این کتاب را بخوانید. بعد از خواندن بسیاری از کتاب ها این کتاب را خواندم واقعا بی نظیر بود. 

  

      جزوه سه گونه اسلام شهید بهشتی      متن       پی دی اف