کتاب بسیار خوب برای نشان دادن ابعاد مبارزاتی اسلام می باشد . حتما می کنیم حتما این کتاب را بخوانید. بعد از خواندن بسیاری از کتاب ها این کتاب را خواندم واقعا بی نظیر بود. 


                                                          جزوه سه گونه اسلام شهید بهشتی              متن         پی دی اف