در اولویت ترین کار در این موضوع این است که شما چند ماه اول صرفا تا می توانید با تعدادی از دانشجویان رفیق شوید. 

بعد در این چند ماه اخلاقیات و رفتارهای آنها ، ادبیات حرف زدن و اینها را رصد کنید. در این چند ماه سعی کنید در سطح نمازخانه ها به معرفی کتاب بپردازید و کتاب های کوچکی با ادبیات جذاب مثل رمانها داشته باشید - مثلا رمان حیفا - و ببینید چه کسانی نسبت به مطالعه کتاب ترغیب می شوند. در این چند ماه تا میتوانید با دوستان جدیدتان فوتبال بروید، سلف غذاخوری بروید، برخی مراسمات عمومی مذهبی و دانشجویی را بروید تا هر چه میتوانید اخلاق افراد به دستتان بیاید.

هرگاه فرد جدیدی را در نمازخانه ها دیدید سعی کنید پیش اون فرد بروید و با خوش و بش اون را کامل بشناسید و با او رفیق شوید. به فلت های دانشجویان سر بزنید. 

البته کل این کارها وقت گیر است لذا حتما اولویت بندی کنید.

 بعد این دانشجویان را به دو دسته خاص و عام تقسیم کنید.

خواص کسانی اند که اهل دغدغه های انقلابی ، اهل اهتمام به مسایل اسلامی اند و اینها میتوانند مسئولیت های فرهنگی را قبول کنند.

کتابهایی که برای چند ماه اول خوب هستند:

رمان های حیفا ، مستند کف خیابون 

سه گونه اسلام شهید بهشتی 

جزوه جوان مومن انقلابی 

جزوه انقلابی بودن 3 استاد پناهیان 

رمان همه نوکرها 

خاطرات مستر همفر

برگزاری مسابقه کتابخوانی و استفاده از این مسابقه برای شناسایی خواص 

برگزاری مراسمات عمومی و شناسایی افراد خاص در این مراسمات