کلیپ کار فرهنگی در دانشگاه ، استاد پناهیان                               دانلود 

⛔️ یک اقدام فوری و کوتاه مدت در فضای شبهات دانشگاه            دانلود

جزوه انواع کارهای فرهنگی که در دانشگاه میتوان انجام داد             دانلود 

کلیپ انواع کارهای فرهنگی که میتوان در دانشگاه انجام داد            دانلود 

جزوه کلید های واژه های اصلی برای کار فرهنگی در دانشگاه            دانلود 

جزوه مبانی کار فرهنگی         دانلود 
جزوه جوان مومن انقلابی      دانلود 


 

⛔️ پیشنهادهای رهبری در دیدار دانشجویان برای تشکلهای فرهنگی  دانشگاه در دیدار ماه رمضان هر سال و  هم چنین گوش دادن به بیانات رهبر انقلاب ، خود ایده های را به ذهن می رساند


شاید مهمترین کاری که باید کرد این است برای دانشجویان تعریف درست از اسلام را انجام داد اگر این کار صورت گرفت خود به خود دغدغه و حوصله نسبت به یادگیری مطالب بالا انجام می­‌شود.

اگر ما این شناخت را ایجاد کردیم که بله اسلام یک توجه به خود دارد و در کنار آن هم یک توجه به دیگران لزوم دارد و شما باید در کنار درس به کار فرهنگی بپردازی و این کار فرهنگی را به خوبی بتوانیم برنامه­ ریزی کنیم که به درس دانشجویان هم ضربه وارد نشود، کار تمام است.