سیر مطالعاتی مرحله مقدماتی و ضروری تشکیلات های دانشجویی

سطح مقدماتی سیر مطالعاتی خط فرهنگی 

دانلود

 

مرحله سطح یک سیر مطالعاتی :  مطالعه 40 سخنرانی مهم از رهبر انقلاب و کتب شهید مطهری

مرحله سطح دو سیر مطالعاتی : مطالعه کتب شهید بهشتی شامل : حزب جمهوری اسلامی سخنرانی ها و مصاحبه ها ، بایدها و نبایدها، تشکیلات بهشتی، مواضع تفصیلی حزب جمهوری اسلامی  

 

دانلود جزوات سیر مطالعاتی با جزئیات 

بخش 1 : نظام فکری کار فرهنگی

 ورود 

ضمیمه بخش 1 : چگونگی کار تشکیلاتی و روش جذب دانشجویان عام ( چگونگی رفتاری جذب عام)

ورود

بخش 2 : روش اکتساب تحلیل سیاسی

ورود

بخش 3 : تاریخ معاصر

ورود

بخش 4 : اندیشه های سیاسی قرآن و نهج البلاغه

ورود

بخش 5 : اعتقادی

ورود 

بخش 6 : تاریخ غرب

ورود

بخش 7 : تاریخ صدر اسلام

ورود

بخش 8 : فلسفه غرب

ورود