فایل های ویژه آموزش مربیان

ورود

ویژگی نوجوان امروزی ، استاد دهقانی

دانلود

اهداف تربیتی نوجوان و قالب های رسیدن به هدف

دانلود

پاورپوینت فصل دوم کتاب میزان

دانلود

نقشه کلی اهداف تربیتی دبستان

دانلود

نقشه کلی اهداف تربیتی متوسطه اول و دوم

فایل های اجرای برنامه میدانی برای نوجوانان

دانلود

بازی ها

دانلود

پاورپوینت احکام جذاب

دانلود

سواد رسانه ( برجسته سازی )

دانلود

سواد رسانه ای ( موج سوم تافلر )

دانلود

سواد رسانه ای 2 

دانلود

برنامه پیشنهادی برای حضور اولی در مدارس