نسخه موبایل

متن

📖   خلاصه طرح کلی اندیشه ی اسلامی در قرآن ، نشر خط فرهنگی

 دانلود

خلاصه طرح کلی اندیشه ی اسلامی در قرآن ، نشردفتر معارف                

ورود 

پی دل اف کامل کتاب طرح کلی اندیشه ی اسلامی در قرآن                  

ورود

صوت تدریس های کتاب  در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز               

 

ضرورت مطالعه طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن :

اگر مایل هستید از اسلام حقیقی ، شناخت عمیقی پیدا کنید. حتما کتاب طرح کلی اندیشه ی اسلامی در قرآن را بخوانید. خیلی از شناخت های که از اسلام داشتم ناقص بود؛ واقعا با خواندن این کتاب، شناخت ارزنده ای از اسلام پیدا کردم که بسیار جلو برنده بود و نگاه من را متفاوت کرد.

با خواندن کتاب " طرح کلی اندیشه ی اسلامی در قرآن " نوشته ی رهبر معظم انقلاب ، عاشق تدبر در قرآن شدم. خصوصا با خواندن تدبر آیه ی 78 سوره ی حج ، صحنه ی جدیدی از زندگی اسلام ناب را دریافتم .

آیه­ای درباره ی خودسازی و جامعه سازی و تکلیف من برای هدایت مردم عالم  . و چرا نباید به کاردر سطح کوچک فکر کنیم بلکه باید کار جهانی کنیم ، برویم و چند زبان را یاد بگیریم و ....

همواره شناخت نظام سیاسی اسلام ، برای راهبری یک مسلمان در نحوه رفتارش مهم است. کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن با تبیین نکات قرآنی در ارتباط با نظام سیاسی اسلام، مقایسه ای است نکته آور میان مسلمانی که باید باشیم و مسلمانی که هستیم.