دانش آموز انقلابی در اندیشه رهبر انقلاب 

 

دیدار رهبر انقلاب با دانش آموزان 1 اردیبهشت 1395

دانلود

متن بیانات رهبر انقلاب در دیدار اعضای اتحادیه اسلامی

دانش آموزی 1 اردیبهشت 1395

دانلود

سخن نوشت :   رویای ایران آینده و ایران پیشرفته

    ورود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.