دانشجوی مومن متعبد انقلابی

۱۷ مطلب در بهمن ۱۴۰۱ ثبت شده است

 • شنبه, ۲۲ بهمن ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

سیر مطالعاتی بخش 8 : فلسفه غرب

 • شنبه, ۲۲ بهمن ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

سیر مطالعاتی بخش 7 : تاریخ صدر اسلام

 • شنبه, ۲۲ بهمن ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

سیر مطالعاتی بخش 6 : تاریخ غرب

 • شنبه, ۲۲ بهمن ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

سیر مطالعاتی بخش 5 : اعتقادی

 • شنبه, ۲۲ بهمن ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

سیر مطالعاتی بخش 4 : اندیشه های سیاسی قرآن و نهج البلاغه

 • شنبه, ۲۲ بهمن ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

سیر مطالعاتی بخش 3 : تاریخ معاصر

 • شنبه, ۲۲ بهمن ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

بخش 2 : روش اکتساب تحلیل سیاسی

 • شنبه, ۲۲ بهمن ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

سیر مطالعاتی ضمیمه بخش 1 : چگونگی کار تشکیلاتی و روش جذب دانشجویان عام ( چگونگی رفتاری جذب عام)

 • شنبه, ۲۲ بهمن ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

سیر مطالعاتی بخش 1 نظام فکری کار فرهنگی بهمن 1401

 • شنبه, ۱۵ بهمن ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

محتوای بیشتر بخش کار فرهنگی با نوجوانان

 • شنبه, ۱۵ بهمن ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

سیر صوت های تشکیلاتی

 • جمعه, ۱۴ بهمن ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

کلیپ های کار فرهنگی در دانشگاه

 • جمعه, ۱۴ بهمن ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

پرسش و پاسخ با محوریت سئوالات تشکل های دانشجویی

 • جمعه, ۱۴ بهمن ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

کارگاههای برگزار شده در تشکل های دانشجویی

 • جمعه, ۱۴ بهمن ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

لیست کتاب، رمان، جزوات،سخنرانی و فیلم های ویژه دانشگاه

 • جمعه, ۱۴ بهمن ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

انتظارات رهبر انقلاب از دانشجو و دانشگاه

 • شنبه, ۸ بهمن ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

مطالعات قرآنی، نهج البلاغه، احادیث